Bộ chuyển đổi tín hiệu DN25000

Tín hiệu input: 0-20mA, 4-20mA, 0-10V, 2-10V
Tín hiệu output: 0-20mA, 4-20mA, 0-10V, 2-10V
Chuyển đổi tín hiệu qua DIP switch dễ dàng
Sai số luôn thấp < 0,1% FS Cách ly chống nhiễu cao: 3kV AC Nguồn cấp thông dụng: 24V DC Kích thước siêu mỏng: 6,2mm Khối lượng gọn nhẹ: 70g