Bộ chia tín hiệu 4-20mA DN21000

Bộ chia tín hiệu 4-20mA DN21000 Drago là thiết bị biến đổi hoặc chia tín hiệu từ một tín hiệu 4-20mA thành 2 tín hiệu 4-20mA hoặc biến đổi tín hiệu từ 4-20mA sang các thì hiệu 0-10V, 0-5V hoặc ngược lại. Bộ chia tín hiệu 4-20mA DN21000 của hãng Drago có những chức năng … Đọc tiếp Bộ chia tín hiệu 4-20mA DN21000